Girişimci Destek Programı

Girişimci Destek Programı

GİRİŞİMCİLİKTE YENİ DÖNEM

KOSGEB 2010 yılından beri uygulamakta olduğu “Girişimcilik Destek Programı” nı 2018 yılı sonunda kaldırarak yerine “Girişimciliği Geliştirme Destek Programı” 2019 yılından itibaren uygulamaya konulmuştur.  Bu yeni program eskisine göre birçok yönden farklıdır. En önemli farkın ise imalatçı firmaları daha fazla destek vermesi göze çarpmaktadır. Eskiden 50.000 TL hibe 100.000 TL faizsiz kredi imkanı verilirken, yenisinde imalatçı firmalar teknoloji seviyelerine göre 360.000 TL’ye kadar destek alabilmektedir. Burada ülke ekonomisinin ihtiyaçlarına daha etkin yanıt verilmesinin amaçlandığını bizzat KOSGEB başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ifade etmiştir.  İmalatçı değilsek destek yok mu peki? Hayır imalatçı değilsek de 60.000 TL ye kadar istihdam performansına göre destek almamız mümkün.

Burada teknoloji seviyemizi nasıl öğreneceğiz? İmalatçımıyız yoksa değil miyiz bunu nasıl anlayacağız diyeceksiniz. Bunun da kolayı var Türkiye’de ilk defa Kobi Strateji tarafından halkımızın kullanımına açılan ve vergi levhanızda yer alan faaliyet kodu sorgulayarak hangi girişimcilik desteğinden faydalanmanız gerektiğini “nacesorgulama.com” dan öğrenebilirsiniz. Detaylı bilgi için yine bize ulaşabilirsiniz.

Örneğin yukarıda görüldüğü gibi “nacesorgulama.com” internetten aradığınızda gelen ekrana Vergi levham da 31.01.01 yazdığınızı varsayarak arama yaptığınızda aşağıdaki bilgiler gelmektedir. Buradan ileri girişimcilikten faydalanabileceğimiz görülmektedir.

Girişimcilik Eğitimi Değişti Mi?

Girişimcilik desteğinden faydalanmak için normalde işi kurmadan önce alınması gereken girişimcilik eğitimi sonucunda alınan Girişimcilik Belgesi alma şartı halen devam etmektedir. Girişimcilik programında yapılan değişikler girişimcilik eğitiminde de yenilikler getirmiştir.

Önceden İŞKUR’dan, çeşitli dernek ve firmalardan alınan Girişimcilik Eğitimi artık e-devlet üzerinden alınmaktadır. Daha önce belgesini almış olanlar 2020 sonuna kadar belgeleri geçerli olup bu tarihe kadar işletmelerini kurup destekten faydalanmaları mümkündür. Ancak 2021 yılından itibaren artık eski girişimcilik belgeleri geçersiz sayılacaktır. 2021 yılından itibaren daha önceden girişimcilik belgesi almış olanlar da tekrardan girişimcilik eğitimi almaları gerekecektir.

Girişimcilikten Yararlanma Koşulları

Girişimcilik desteğinden faydalanmak için gerekli şartlar ise şu şekildedir:

*Girişimcilik eğitimini tamamlamış olup Girişimcilik Belgesini almış olmak,

*Son 1 yıl içerisinde kurulmuş olmak

*Girişimci işletmenin kuruluş tarihinden önceki son 3 yıl içerisinde gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması veya tüzel kişi statüsünde kurulmuş bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması

*Birinci derece yakın akrabalarında(anne, baba, çocuk, eş) aynı faaliyet konusunda işletme sahibi kişilerin olmaması gerekmektedir.

Yukarıda verilen koşullar Girişimcilik desteğinden faydalanmak isteyen tüm girişimciler için geçerlidir.

Bu yeni Girişimciliği Geliştirme Destek Programı da girişimcilerin faaliyet alanlarına göre Geleneksel Girişimci ve İleri Girişimci Destek Programı olarak ikiye alt başlığa ayrılmıştır. Bu başlıkları biraz daha açacak olursak;

Geleneksel Girişimcilik Destek Programı

Geleneksel Girişimcilik Destek Programı, imalat dışı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler bu anlamda bu destek programından faydalanmaktadırlar.  Örnek verecek olursak pasta, unlu mamullerinin perakende satışını gerçekleştirmek için unlu mamulleri işletmesi açacak girişimci adayımız, geleneksek girişimcilik destek programından faydalanmaktadır. İşini kurmadan önce girişimcilik belgesini almış ve bir yılını doldurmamış işletmeler bu destekten faydalanabilirler.

Geleneksel girişimcilikte kuruluş ve performans desteği olmak üzere 60.000 TL’ye kadar destek alınabilmektedir.

İşletmenin şahıs işletmesi ve sermaye şirketi olmasına göre aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi geri ödemesiz kuruluş desteği verilmektedir.

 
Gerçek Kişi Statüsünde Kurulmuş İşletmeler
Sermaye Şirketi Statüsünde Kurulmuş İşletmeler
Kuruluş Desteği
5.000 TL
10.000 TL
 

Performans desteği ise destek programının başlangıç tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar birinci performans dönemi ve ikinci yılın sonunda ise ikinci performans dönemi olmak üzere her performans dönemi sonunda geri ödemesiz olarak destek verilir. Performans desteği hesabında SGK nezdinde 4A kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınır.

Birinci performans dönemi için;

180-539 gün arasında olan işletmeye
5.000 TL
540-1079 gün arasında olan işletmeye
10.000 TL
1080 ve üstü olan işletmeye
20.000 TL
 

İkinci performans dönemi için;

360-1079 gün arasında olan işletmeye
5.000 TL
1080-1439 gün arasında olan işletmeye
10.000 TL
1440 ve üstü olan işletmeye
20.000 TL
 

Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için, girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara ek olarak 5.000 TL destek almaktadır.  Performans desteği için prim gün sayısı hesabında ilgili performans döneminin başlangıç tarihine denk gelen ayın tamamı alınırken son gününe denk gelen ay dahil edilmez.

 

 İleri Girişimcilik Destek Programı

İleri Girşimcilik Destek Programı imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin faydalanabileceği destek programıdır. İşini kurmadan önce girişimcilik belgesini almış ve bir yılını doldurmamış işletmeler bu destekten faydalanabilirler. Örnek verecek olursak makarna, şehriye vb. gibi mamullerin imalatını yapmayı düşünen girişimcimiz ileri girişimcilik desteğinden faydalanabilmektedir.

İleri girişimcilikte kuruluş desteği, performans desteği, makine, teçhizat ve yazılım desteği olmak üzere 360.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek alınabilmektedir.

İşletmenin şahıs işletmesi ve sermaye şirketi olmasına göre aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi geri ödemesiz kuruluş desteği verilmektedir.

 
Gerçek Kişi Statüsünde Kurulmuş İşletmeler
Sermaye Şirketi Statüsünde Kurulmuş İşletmeler
Kuruluş Desteği
5.000 TL
10.000 TL
 

Performans desteği ise destek programının başlangıç tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar birinci performans dönemi ve ikinci yılın sonunda ise ikinci performans dönemi olmak üzere her performans dönemi sonunda geri ödemesiz olarak destek verilir. Performans desteği hesabında SGK nezdinde 4A kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınır.

Birinci performans dönemi için;

180-539 gün arasında olan işletmeye
5.000 TL
540-1079 gün arasında olan işletmeye
10.000 TL
1080 ve üstü olan işletmeye
20.000 TL
 

İkinci performans dönemi için;

360-1079 gün arasında olan işletmeye
5.000 TL
1080-1439 gün arasında olan işletmeye
10.000 TL
1440 ve üstü olan işletmeye
20.000 TL
 

Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için, girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara ek olarak 5.000 TL destek almaktadır. 

Makine, teçhizat ve yazılım desteği, işletmenin faaliyetini gerçekleştirmek için kullandığı makine, teçhizat ve yazılımlar destek kapsamında değerlendirilmektedir. İşletme programa başvurmadan önce almış olduğu makineler için de destek alabilirken henüz almadığı ama bir yıl içerisinde alabileceği makine, teçhizat ve yazılımlar içinde destek alabilmektedir.  Makine, teçhizat ve yazılımın işletmenin faaliyetiyle ilgili olması gerekmektedir. Bu destek işletmenin faaliyet gösterdiği teknoloji seviyesine aşağıda görüldüğü gibi hesaplanmaktadır.

Teknoloji Seviyesi
Tutar
Düşük, orta-düşük teknoloji seviyesindeki işletme
100.000 TL
Orta-yüksek teknoloji seviyesindeki işletme
200.000 TL
Yüksek teknoloji seviyesindeki işletme
300.000 TL
 

Makinenin teknoloji seviyesini ise yazımızın başında belirttiğimiz “nacesorgulama.com” adresine vergi levhanızda yazan ana faaliyet kodunu yazdığınızda gelen ekranda teknoloji seviyenizi de görmeniz mümkündür.

Makine, teçhizat ve yazılımlar için destek oranı %75’tir. Ancak alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı belgesi olması durumunda destek oranı %90 olarak hesaplanmaktadır. Bu konunun daha iyi anlaşılması için örnek verecek olursak;

ABC mobilya firması destekten yararlanıyor.  Lazer kesim makinesi destek kapsamında alacaktır. Makine 100.000 TL+ KDV ve yerli malı belgesi yoktur. Firmanın destek kapsamında alacağı rakam makinenin kdv hariç tutarının %75 olan 75.000 TL’dir. Eğer makine için yerli malı belgesi varsa ( bunu makineyi alacağınız firmadan öğrenebilirsiniz) destek oranı %90 olurken alınacak hibe 90.000 TL’dir.

 

 

Geleneksel Girişimci İle İleri Girişimci Arasındaki Farklar

Geleneksel Girişimcilik Destek Programı ile İleri Girişimcilik Destek Programı arasında kuruluş ve performans destekleri aynıdır. İki destek arasındaki en önemli farklılık ise İleri Girişimcilik Destek Programı’nda kuruluş ve performans desteklerine ek olarak makine, teçhizat ve yazılım için de destek verilmesidir.

Bir diğer farklılık ise girişimcilik eğitimi noktasında olmaktadır. Daha önce girişimcilik belgesi alanlar için farklılık söz konusu değildir. Onlar 2020 sonuna kadar iki programdan birine başvurabilirler. Eksta belge almasına gerek yoktur. Ancak ilk defa girişimcilik belgesi alacaklar geleneksel girişimcilik destek programına başvuracaklar ise geleneksel girişimcilik eğitimine katılmaları yeterlidir. Ancak İleri Girişimcilik Desteği’ne başvurmak isteyenler hem Geleneksel Girişimcilik Eğitimi’ni almaları sonrasında İleri Girişimcilik Eğitimi’ni almaları gerekmektedir.  

 

Girişimcilik Hikâyeleri:

Girişimcilik ile ilgili şu ana kadar anlatılanlarla ilgili birkaç girişimcilik örneği verecek olursak;

Unlu Mamulleri Firması:

İleri Girişimcilik kapsamında vereceğimiz örnekte girişimcimiz Ayşe Hanım unlu mamulleri imalatı yapmak istemektedir. Bunun için öncelikle ileri girişimcilik eğitimi alması gerekmektedir. E-devlet üzerinden Kosgeb girişimcilik eğitimini alarak başarıyla tamamlamıştır. Sonrasında planladığı işletmesini açmıştır. KOSGEB’in İleri Girişimcilik Desteği’ne başvurmuştur. İşletmesi şahıs işletmesi olduğu için 5.000 TL kuruluş desteği almıştır. Faaliyet göstermek istediği iş alanı düşük teknoloji olduğu için 100.000 TL’ye kadar makine, teçhizat yazılım desteği onaylanmıştır. Proje kapsamında yazdığı makinelerin yerli malı belgeleri olduğu için destek oranı %90 üzerinden hesaplanacaktır. Makinelerin toplam fiyatı 112.000 TL olup desteğini doldurmuştur. İşletmede bir personel çalışmaktadır. Destek başvurusu kabul edildikten 1 yılın sonunda performans desteği almıştır. Performans desteği için sigorta prim gün sayısı 180-539 gün arasında olduğu için 5.000 TL almıştır. Ayrıca asgari performans desteğini hak ettiği için kadın girişimci olduğu için 5.000 TL daha almıştır. İkinci performans döneminde bir personel daha istihdam etmiştir.  İkinci performans dönemi sonunda personel prim gün sayısı 360-1079 gün arasında olduğu için 5.000 TL ve kadın girişimci olduğu için 5.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL almıştır. Bu sonuçla Ayşe hanım, destek kapsamında iki yılın sonunda makine ekipman için 100.000 TL, performans desteği için 20.000 TL, kuruluş desteği için 5.000 TL olmak üzere toplamda 125.000 TL destek almıştır.

Market Firması:

Market işi yapacak olan Ahmet Bey, KOSGEB’in girişimcilik desteğinden faydalanmak için Geleneksel Girişimcilik Eğitimini almıştır. Sonrasında şahıs işletmesi kurmuştur. KOSGEB’e destek başvurusu yapmıştır. Desteği onaylandıktan sonra şahıs işletmesi olduğu için 5.000 TL kuruluş desteği almıştır. İşletmede 2 personel çalışmaktadır. Birinci yıl sonucunda performans desteği kapsamında prim gün sayısı 540-1079 gün arasında olduğu için 10.000 TL ve 29 yaş altında olduğu için genç girişimci olduğu için performans desteğine ek 5.000 TL daha almıştır. İkinci yıl personel sayısı sabit kalmış olup ikinci yıl sonucunda performans desteği kapsamında prim gün sayısı 360-1079 gün arasında olduğu için 5.000 TL ve genç girişimci olduğu için 5.000 TL destek almıştır. İki yılın sonunda kuruluş desteği kapsamında 5.000 TL, performans desteği kapsamında 25.000 TL olmak üzere toplamda 30.000 TL destek alınmıştır.

Elektrikli Ev Aletleri Firması:

Elektrikli ev aletleri işletmesi kurmak isteyen Ali Bey, ileri girişimcilik eğitimini tamamladıktan sonra işletmesini kurmuş desteğe başvurmuştur. Orta ileri teknoloji sektöründe faaliyet gösterdiği için destek üst limiti 200.000 TL’dir. Ali bey makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında 200.000 TL almıştır. Ali Beyin işletmesi limited şirket statüsünde olup sermaye şirketi statüsünde olduğu için kuruluş desteği için 10.000 TL almıştır. Ali Bey işletmesinde 4 personel çalıştırmaktadır. Birinci yıl sonucunda performans desteği kapsamında sgk prim gün sayısı 1080 ve üstü olduğu için 20.000 TL almıştır. İkinci yıl da personel sayısı sabit kalmış ve ikinci yıl sonunda performans desteği kapsamıdna sgk prim gün sayısı 1080 ve üstü olduğu için 10.000 TL almıştır.  Destek kapsamında iki yılın sonunda Ali Bey işletmesine makine, ekipman ve yazılım için 200.000 TL, performans desteği için 30.000 TL, kuruluş desteği için 10.000 TL olmak üzere toplamda 240.000 TL destek almıştır.

Yazılım Firması:

Bilgisayar programlama faaliyeti gerçekleştirecek Hasan Bey, ileri girişimcilik eğitimini tamamladıktan sonra işletmesini kurarak desteğe başvurmuştur. Yüksek teknoloji sektöründe faaliyet gösteren firma makine teçhizat ve yazılım desteği için 300.000 TL’ye kadar destek alma imkanına sahiptir. Bu kapsamda gider kalemlerini belirleyerek başvurusunu gerçekleştirmiştir. Onaylanan destek başvurusu sonucunda makine, teçhizat ve yazılım için 300.000 TL hibe almıştır. Firma limited şirketi statüsünde olup sermaye şirketi olduğu için 10.000 TL kuruluş desteği almıştır. Firmada bir personel çalışmakta olup birinci yıl sonunda performans desteği kapsamında 5.000 TL destek almıştır. İkinci yıl da o personel çalışmaya devam etmiş olup ikinci yıl sonucunda 5.000 TL performans desteği almıştır. İki yıl sonucunda makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında 300.000 TL, kuruluş desteği kapsamında 10.000 TL, performans desteği kapsamında 10.000 TL olmak üzere toplamda 320.000 TL hibe almıştır.

Güzellik Salonu Firması:

Güzellik salonu faaliyetinde bulunacak Sibel Hanım, KOSGEB’in girişimcilik desteğinden faydalanmak için Geleneksel Girişimcilik Eğitimini almıştır. Sonrasında şahıs işletmesi kurmuştur. KOSGEB’e destek başvurusu yapmıştır. Desteği onaylandıktan sonra şahıs işletmesi olduğu için 5.000 TL kuruluş desteği almıştır. 2 personel istihdam etmektedir. Birinci yıl sonucunda performans desteği kapsamında prim gün sayısı 540-1079 gün arasında olduğu için 10.000 TL ve kadın girişimci olduğu için performans desteğine ek 5.000 TL daha almıştır. İkinci yıl personel sayısı sabit kalmış olup ikinci yıl sonucunda performans desteği kapsamında prim gün sayısı 360-1079 gün arasında olduğu için 5.000 TL ve genç girişimci olduğu için 5.000 TL destek almıştır. İki yılın sonunda kuruluş desteği kapsamında 5.000 TL, performans desteği kapsamında 25.000 TL olmak üzere toplamda 30.000 TL destek alınmıştır.

 

Sonuç olarak destek olsa da olmasa da iş kurmayı düşünenler girişimcilik desteğinden faydalanması yerinde bir karar olacaktır. Çünkü şu ana kadar bahsettiğim desteklerin tamamı geri ödemesiz olduğu için işletmeye maddi bir yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde KOSGEB’in sağladığı bu imkânların kullanılması işini kuracak işletmeler için bulunmaz bir fırsattır.

Siz de daha fazla bilgi almak ve destekten faydalanmak için bize ulaşabilirsiniz.