İş Planı Nedir ? Nasıl Hazırlanır ?

İş Planı Nedir ? Nasıl Hazırlanır ?

İş Planı Nedir?

İş Planı, bir işin hangi ürünler ile nerede, kimlerle, ne şekilde, hangi olanaklar ile, hangi pazarlama planıyla, hangi organizasyon yapısıyla, nasıl bir mali planlama altında yürütüleceğinin doğru ve

ikna edici bir biçimde anlatıldığı dokümandır.  Yeni kurulacak veya mevcut işletmeler için hazırlanan iş planı; gelecekte işletmelerin başarılı olabilmeleri ve finansal açıdan varlıklarını koruyabilmeleri için önemlidir.

Yönetici Özeti Nedir?

Özet bölümü iş planının başında olmalı ve tekliflerinize ilişkin kısa ve öz bir genel açıklama sunmalıdır. Özet, bu başvurunun neden farklı olduğunu belirtmelidir. İdeal olarak bir ya da iki sayfa uzunluğunda olmalı, asla üç sayfayı geçmemelidir. Yönetici özeti kısmında şunlar bulunmalıdır:

• İş Planını Yazmaktaki Amaç

• Ne Kadar Kaynak Gerektiği ve Ne İçin Gerektiği

• Ürünleriniz ve Pazarlarınız İle İlgili, Müşterileriniz İçin Yararını Vurgulayan Kısa Bir Açıklama

• Yönetim Deneyimi ve Teklif Edilen Proje İle İlişkisi

• Önerilen Çıkış Yollarının Ayrıntıları

Yönetim ve Personel Başlığı Altında

Yer Alması Gerekenler Nelerdir?

 

Genel olarak, iş planı yönetimin becerilerini anlatmalı ve yönetimin belirlenen hedeflere ulaşabileceğini göstermelidir. Projeniz için anahtar rolü üstlenen, gerçekten proje için önem arz eden kişileri ve hangi özellikleri ile bu konumda olduklarını belirterek tanıtılmalıdır. Bu bolümde, aşağıdaki konular kapsam içine alınmalıdır:

 

• Kilit Yöneticilerle İlgili Olan Bilgileri

• İş Sahibi İle Yönetim Arasındaki İlişkiyi Tartışmalı Ve Temel Kişilerin Uzun Vadeli Amaç Ve Hedefleri

• Ücretlendirme Politikaları Nelerdir? Temel Yöneticilerden Kaç Tanesinin Performansla İlgili Paketleri Vardır?  Kaç Tanesinin Hizmet Sözleşmesi Vardır?

• Ekler Kısmında Mevcut Durumu ve Örneğin Üç Yıl Sonraki Durumu Gösteren Bir Organizasyon Şeması (Şema, Her Yöneticinin Sorumlu Olduğu Kişi Sayısını Göstermelidir.)

• İcrada Görevi Olmayan Herhangi Bir Yöneticiniz Var Mı ve Var İse Görevleri

Nelerdir?

• Gelecekte İlave Yöneticiye Gereksinim Duyacak Mısınız? Bunları Nasıl Seçeceksiniz?

• Mevcut Plan İçerisinde Yer Alan Yönetim Personelinin Proje Sonlanmadan Ayrılma Riski Var Mı? Bu Pozisyonlar Nasıl Doldurulabilir?

• Ekibinizdeki Boş Pozisyonları Ve Zayıf Noktaları Belirleyin Ve Durumu Düzeltmek İçin Planlarınızı Gösterin

• Mevcut Yönetim Bilgi Sistemleri Nelerdir Ve Gelecek İçin Ne Gibi Değişiklikler Planlanmaktadır?

• Bu Bolümde, Diğer Yöneticiler Ve Çalışanlar Hakkında, Aşağıdaki Maddelerle İlgili Bilgi İçeren Kısa Açıklamalar

Rolleri ve Becerilerine İlişkin Tablo

Biçiminde Analiz

Ücretlendirme Politikaları

İşçi Örgütlenmeleri (Örneğin Sendikaya Dair Koşulların Dikkate Alınması)

Gelecekteki Gereksinmeler

İşe Alma ve Eğitim Politikaları

Pazar / Pazarlama Nedir?

İş Planında Pazar tanımı, pazar araştırması

sonuçlarının ve pazarlama stratejilerinin özetlendiği bölümdür. Bu bölümde aşağıdaki alanlara ilişkin özet bilgiler yer almalıdır:

• Pazar Tanımı ve Pazar Araştırması Özetleri

• Müşteriler ve Firmanın Mevcut Pazarda

Müşteriler Açısından Yaratacağı Farklar

(Fiyat, Kalite, Dağıtım Kanalları, Müşteri İlişkileri)

• Rekabet Unsurları

• Pazarlama Stratejileri

Ek Olarak İş Planına Dâhil Edilecek Öğeler Nelerdir?

Aşağıdakiler, iş planınızdaki eklere dâhil edilecek tipik öğelerdir:

• Kullanılan Terimlere İlişkin Bir Sözlük

• Ürün Literatürü ve Teknik Özellikler

• Organizasyon Şeması

• Yöneticilerin Özgeçmişleri

• Pazar Araştırmaları

• Patent Ayrıntıları

• Finansal Öngörüler – Gelir Tablosu

• Nakit/Finansman Durum Özeti

• Bilançolar

• Varsayımlar

• Denetlenmiş En Son Mali Tablolar

• En Son Yönetim Muhasebesi Hesapları

“İş Planı Hazırlama” İçin İşlem Basamakları Nelerdir?

Yönetici Özeti Hazırlanması

(tekliflerinize ilişkin kısa ve öz bir genel açıklama sunmalıdır.)

Şirketin Geçmişi ve Fiili Sonuçların Hazırlanması

Ürün Kısmının Hazırlanması

Yönetim ve Personel Kısmının Hazırlanması

Pazarlar ve Pazarlama Kısmının Hazırlanması

                                                                                                                    

İmalat Sürecinin tanımlanması

(Bu bolümde, hem şimdi hem de gelecekte ürününüzü nasıl imal edeceğiniz açıklanmalı,

mevcut tesislerinizi ve gerekli kaynakları ayrıntılı bicimde belirtilmelidir)

 

Finansal Bilgiler Kısmının Tamamlanması

(Bu bölümde firma ve iş alanına yönelik mevcut finansal bilgilerin yanında fon kaynakları

araştırmaları da yer almalıdır.)

 

Risk Faktörleri ve Getiriler Kısmının Oluşturulması

(İş planınızın her bir bölümündeki riskleri belirtmeli ve bunların meydana gelme olasılığı

konusundaki fikrinizi beyan etmelisiniz.)

 

Zaman Planı ve Referans Noktalarının Eklenmesi

(Bu bolum, şirketin hedeflerini özet olarak ortaya koyar. Bunların hepsi finansla ilgili

olmayacaktır. Örneğin, üretim kapasitesini artırırken, ek kalifiye işçi alımı yapmak vb.)

 

Ekler

(İş planına ilave edilmek istenen her türlü doküman)