İŞLETME YÖNETİMİNDE GEREKLİ 5 TEMEL YETENEK

İŞLETME YÖNETİMİNDE GEREKLİ 5 TEMEL YETENEK

Başarılı işletmeler , beş temel beceriye sahip olan birisi tarafından yaratılır ve yönetilir. Bu beceriler işletme yöneticileri için olmazsa olmazdır sadece 3 yada 4 yeteneğe bile sahip olmak  başarılı işletmelerin kurulması için yeterli olmayabilir

· Bu temel becerilerin ilki- ve aralarında en önemlisi- konsantrasyondur.

Konsantrasyon olmaksızın bir işletme her açıdan sıradan olacaktır çünkü varlığını hissettiremeyecek, içsel gücü olmayacak, geleceği, enerjisi ve gücü için bağımlı olduğu kişileri –çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve kredi kurumları- cezp edemeyecektir. Konsantrasyon olmaksızın bu başlıca dört bileşeni dinleyebilme, onlara yanıt verebilme ve onlara hizmet vermeye hazır olma yeteneği olmayacaktır.

· İkinci temel beceri ayırt etme; dikkatimizi ve konsantrasyon yeteneğimizi neye, nereye ve kime yönelteceğimize karar verme becerisidir.

Ayırt etme becerisine sahip olmayan iş sahipleri her şeyin aynı derecede önemli olduğuna inanma eğilimindedir. Acil olanın uğruna önemli olanı görmezden gelirler. Dikkatlerini çevrelerinde olup bitene odaklarlar. Bob Jones,  Bir seferinde “Hiçbir zaman acil olan şey için kalıcı olan şeyi feda etmeyin” demişti.

· Üçüncü temel beceri düzen, kaosu düzene sokabilme becerisidir.

Düzenlenmesinde aşırıya kaçılmasında bir sakınca olmayan üç şey vardır: zaman, alan ve iş.

Zamanı düzenlemek, kişinin amaçlarına ulaşmak için gereğinden fazla enerji tüketmesini önler; doğru adımın etkin bir şekilde atılabilmesi için sadece gerekli olan zaman harcanır –ve daha fazlası harcanmaz.

Alanı düzenlemek, doğru adımı sarf edilen gayretten tasarruf ederek desteklemek için doğru araçların doğru yerde ve doğru miktarda olmasını sağlar.

İşi düzenlemek, bir adımı atmanın doğal yolunu, işlevler arasındaki ilişkileri ve bu iki arasındaki koordinasyonu tanımlar.

· Dördüncü temel beceri olan yenilikçilik, düzeni doğru adıma dönüştürür. Bazen “En İyi Yöntem” becerisi olarak da adlandırılan yenilikçilik her zaman mükemmelin arayışı içindedir.

Düzen verimlilikle ilgilenirken yenilikçilik etki ile ilgilenir – daha hızlı, daha ucuz, daha kolay.

·  Beşinci temel beceri iletişimdir.

Bu, dünyada sonuçlara ulaştıran beceridir. İletişim etkiler ve etkilenir, insanlara ulaşır ve ulaşılmaya çalışılır, ilham verir ve ilham alır, hareket eder ve hareket ettirir.