2006 yılından bu yana danışmanlık hizmetleri sunan Hasan Basri İnce liderliğinde kurulan KOBİ Strateji Yönetim ve Danışmanlık firması, müşterilerine proje yönetim danışmanlığı, e-ticaret yönetim danışmanlığı ve firmalar için gerekli olan belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.

Firmamız, çeşitli sektörlerde elde ettiği deneyimleri ve güçlü danışman ekibi ile,

   – Çeşitli firmalara yaklaşık 10.000.000 TL’lik hibe kazandıran 37 KOSGEB projesi,

   – 150 işletmenin açılışı için 7.500.000 TL’lik hibe kazandıran Girişimcilik destek programı,

   – 9 Kalkınma Ajansı projesi,

   – 5 ARGE projesi,

   – 18 Tarım kırsal kalkınma projesi,

   – 100’ün üzerinde CE, ISO ve diğer belgelendirme hizmetleri üretmiştir.

   

         “Çok Odaklı”Yaklaşım Modeli

    Etik değerlere inanmış olan firmamız, “Çok Odaklı Yaklaşım” modeli ile kaite politikasını revize ederek fark yaratmaktadır. Geleneksel anlayışta tek odak noktası haline getirilen müşteri memnuniyeti, firmamızın ortaya koyduğu modern yaklaşım ile tek odak noktası olmaktan çıkarılarak çok odak yaklaşımı ile daha kapsamlı hale getirilmiştir. Hazırladığımız tüm projelerde, uzman kadromuzun bilgi ve tecrübeleri, geçmişten alınan kurumsam dersleri ve etkili zaman yönetimi ile müşteri memnuniyeti gözetilirken mevzuta uygunluk (kalite, iş güvenliği, çevre, bilgi güvenliği vs),kamu yararı, toplumsal çıkarlar, ülke ekonomisine katkı ve katma değeri yüksek ürün ortaya koyma noktaları yeni odak noktaları olarak dikkate alınmakta, böylece elde edeceğiniz fayda, uzun vadede maksimize edilmektedir.Sizin attığınız adımlardan yarar sağlamanız, bizim için en büyük mutluluk kaynağıdır. Unutmayın, sizin farkınız bizimle çalışmak, bizim farkımız sizinle yürümektir. Bu kapsamda,

   – Müşteri yararını ön planda tutma,

   – İhtiyaçlar doğrultusunda hazırlanacak projeyi, geçmişten alınan dersler ışığında üretme,

   – Yasal mevzuatlar çerçevesinde optimum yarar sağlayacak adımları atma,

   – Kamu yararını gözetme,

“Daha iyisini nasıl yaparım” felsefesi çerçevesinde zamanı etkin yönetme hususlarında hem işletmelere hem de kamuya yararlı olmak, yararlı yaklaşım modelimizin temel amacıdır.

 

    Prensiplerimiz ve KOBİ’k Üretim Çarkı

    Devlet desteği ve hibe alabilmek için Firma ve işletmelerden gelen istek ve talepler, KOBİ’k üretim çarkı içinde 7 temel çalışma dinamiği ile yoğrulur.Çok odaklı yaklaşım modeli ile hayat bulan bu talep ve istekler, işletme ve kamu yararı gözetilerek hazırlanmış projelere dönüşürler. Gerekli onayları alan projeler, devlet desteği ve hibe yoluyla desteklenir.  Bu çerçevede belirlediğimiz prensiplerimiz aşağıda sunulmuştur.

   – Kapsamlı Yaklaşım:Bu prensip, üretilen projelerin daha etkin ve verimli olması için istihdam oranını arttırarak üretim kapasitesini daha iyi seviyeye çıkarmak, kamu yararını ön plana çıkarmak, piyasa ve sektörel gelişmeleri göz önüne alarak riskleri en aza indirmek ve sağlanacak devlet desteğini optimum fayda elde edecek şekilde kullanmak amacını ortaya koyar.

   – Müşteri Memnuniyeti: Projelerimizin temel hedeflerinden biri de siz müşterilerimizin daha mutlu olmanızı sağlamaktır. Bu nedenle, sizin beklentilerinizi en doğru şekilde karşılamak bizim temel amacımızdır.

   – Kaliteli Hizmet : Firma olarak üzerimize aldığımız projeleri, en uygun çözümleri üretereken kısa zamandaen iyi şekilde bitirmek önceliğimizdir.

   – Güvenilirlik : Firmamız, iş ahlakı ve etik değerler çerçevesinde, müşterilerimizin bilgilerinisır gibi saklayarak korumayı ve hiçbir şekilde hiçbir kimseyle paylaşmamayı entemel amaçlarından biri olarak algılamaktadır.

   – Uzman Kadro Anlayışı :Firmamız,değişik sektörlerden gelen birçok projeyi en iyi şekilde hazırlamak için farklı çözümler üretebilen ve kendini sürekli geliştiren kişileri bünyesinde barındırmayı temel hedef olarak görmektedir. Bu kapsamda, firmamızın personel anlayışı, “sizin ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde çözüm üretebilmenin yolu, uzman kadronun dokunuşları ile şekillenir” anlayışı ile paralel bir anlam içermektedir. Etik değerlere inanmış uzman kadromuz, geçmişten gelen tecrübeleri ve bilgileri ışığında, size en uygun çözümleri üretmeyi temel görev ve sorumluluğu olarak algılamaktadır.

   – Modern Yönetim Anlayışı: Firmamız, sizin beklentilerinize tam olarak karşılayabilmek için kendisini sürekli yenilemeyi, ülkesindeki ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek gerekli gördüğü yenilikleri transfer ederek yönetim algısına entegre etmeyi, teknolojik imkanlardan yararlanarak en doğru ve en hızlı çözümü üretebilmeyi amaçlayan yönetim anlayışına sahiptir.

   – Sürdürülebilirlik: Firmamız, yaptığı her türlü projelerden elde ettiği tecrübeleri ve süreçte gördüğü aksaklıkları analiz ederek elde ettiği sonuçlardan dersler çıkarır ve bu sonuçları bir sonraki proje sürecine aktararak olası riskleri minimuma indirip elde edilecek faydayı maksimize ederek projeyi tamamlamayı amaçlamaktadır.

 

               KOBİ’k Üretim Çarkı

     Hibe ve Desvlet desteği kazanmak için ortaya koyacağınız talep ve istekler, firmamıza ulaştıktan sonra, müşteri memnuniyeti başta olmak üzere kapsamlı yaklaşım, kalite, sürdürülebilirlik, güvenilirlik ve uzman kadro anlayışı ile bu istek ve talepleriniz en hızlı ve en doğru bir şekilde projeye dönüştürülür ve ihtiyaç duyduğunuz hibe ve devlet desteğinize ulaşırsınız. Siz varsanız biz de varız!

.