KOBİ Strateji Yönetim ve Danışmanlık firması, girişimci ve KOBİ’lerden gelen;

   – Yeni iş fikirlerine,

   – Üretim ve istihdamı arttırmaya,

   – ARGE çalışmalarına,

   – Yurtiçi ve yurtdışı pazarından pay sahibi olmaya,

   – Katma değeri yüksek ürün üretmeye,

   – Güncel teknoloji seviyesine uygun makine ve teçhizatına sahip olmaya,

   – İthalatı azaltarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya yönelik olarak ortaya konulan fikirlerine yönelik proje hazırlar ve projenin başarıyla sonuçlandırılmasına kadar geçen tüm süreci etkin bir şekilde yönetir.