Yurt Dışı Pazar Desteğinin Farkı ve Sağladığı Avantajlar

İşletmelerimiz için yurt dışına satış yapması son günlerde oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. Ancak bu satışların yapılacağı pazarların bulunması ve bu pazarlarda tutunulması için gerekli maliyet risklerinin yönetilmesi ve bu maliyetlerin karşılanması da bir o kadar önemlidir. KOSGEB in sunacağı bu destek, bu risklerin firmalar tarafından kabul edilebilmesi için çok önemli bir fırsattır. KOSGEB tarafından 16 Eylül 2019 Pazartesi günü Yurt Dışı Pazar Desteği adıyla yeni bir destek programı açıklanmıştır. Programın detayları incelendiğinde yurt dışına ihracat yapan firmalar için oldukça faydalı bir destek olduğu görülmektedir. Toplam 300.000 TL’ye kadar personel, yazılım ve donanım, tanıtım, yurt dışı fuar ve seyahat, test, analiz ve belgelendirme ile eğitim, danışmanlık, yurt dışı marka tescili, nakliye gibi hizmet alımlarını desteklemektedir.

Bu desteğin bugüne kadar verilmiş desteklerden birçok farkı olup çok fazla avantajı da beraberinde getirmektedir. 300.000 TL destek miktarının %70 oranı (210.000 TL) geri ödemesiz olurken %30’luk (90.000 TL) kısmı, proje bitimini müteakip 12 ay ödemesiz olmak üzere 6 eşit taksitle geri ödemeli olarak planlanmıştır. Dolayısı ile bu güne kadar verilen desteklerden en büyük farkı, daha önceki desteklerde %50- %60 gibi oranlarda geri ödemesiz desteklerin geri kalan %50-40 oranının firmalar tarafından karşılanması söz konusu iken bu destekte %30 oranındaki kısmın geri ödemeli olarak firmalardan karşılanmasıdır. Konunun daha iyi anlaşılması için bir örnek verelim. Eski dönem desteklerde 300.000 TL üst limitli ve &70 oranında destek oranı ile açıklanan destekte, proje tutarı yaklaşık 420.000 TL olmalı, bu miktarın 300.000 TL’si hibe olarak alınırken 120.000 TL’si firma tarafından karşılanması gerekmektedir. Ancak bu açıklanan destekte, proje limiti 300.000 TL olup 210.000 TL’si hibe olarak desteklenirken 90.000 TL’si proje bitimini müteakip 12 ay ödemesiz olmak üzere 6 eşit taksitle geri ödemeli olarak planlanmıştır. Proje süresi 6 ay-24 ay orası olup 12 ayık örnek bir proje süresi üzerinden ödeme planını tablo yardımı ile inceleyelim.

Proje Süresi Hibe Miktarları Yıl
Ocak-Aralık (12 Ay) 210.000 TL (Ödemesiz) 90.000 TL (Ödemeli) 2020
Proje Bitimi 1.Yıl   Ödeme yok 2021
Proje Bitimi 2.Yıl (Ocak)   15.000 2022
Proje Bitimi 2.Yıl (Mayıs)   15.000
Proje Bitimi 2.Yıl (Eylül)   15.000
Proje Bitimi 3.Yıl (Ocak)   15.000 2023
Proje Bitimi 3.Yıl (Mayıs)   15.000
Proje Bitimi 3.Yıl (Eylül)   15.000

 

Görüldüğü gibi 2020 yılında alınan geri ödemeli kısım, 2023 yılına kadar faizsiz bir şekilde ödenmektedir. Bu desteğin geçmiş dönemdeki desteklerden en büyük farkı budur.

Açıklanan bu desteğin diğer bir avantajı açık kod kullanılması ile yazılım ve donanım desteğinin %15 artırılarak %85 oranına yükseltilmesidir. Bunun yanında, yerli malı kullanımının beyan edilmesi ve proje sonunda bu durumun ispatlanması durumunda ise tüm destek oranları %85’e çıkarılmalıdır. Bu destek oranları ve miktarının daha iyi anlaşılması için örnek bir olay üzerinden açıklamaya çalışalım. KOBİ STRATEJİ Danışmanlık ve Yönetim firmasına gelen Hızır Bey, modern tarzda masa ve sandalye imalatı yapan ABC mobilya firmasını sahibi olup firmasının ürettiği ürünlerin %80’ini bayileri vasıtası ile yurtiçine, %20’lik kısmını ise Orta Doğu ülkelerine ihraç edildiğini ifade etmiştir.  Hızır Bey, Amerika pazarına açılmak istemekte ve bu bölgede satış yapmayı arzulamaktadır.  Ancak bu konuda yapacağı maliyetlerin yüksek olması ve mevcut ekonomik şartların ağırlığı bu konuda adım atmasını engellemektedir. KOBİ Strateji Danışmanlık firması olarak Hızır Bey’in yapacağı faaliyetlere göre alacağı destek tutarlarının ne olacağı 3 faklı tablolar halinde kendisine şu şekilde açıklanmıştır.

  1. Geri Ödemesiz %70, Geri ödemeli %30 olduğu durumda alınan destek tutarları:
Gider Kalemi Toplam Tutar HİBE (%70) Geri Ödemeli Destek (%30)
1 Adet Dış ticaret Personeli 30.000 TL 30.000 TL
ERP Kaynak Planlama 90.000 TL 63.000 TL 27.000 TL
Tanıtım 80.000 TL 48.000 TL 22.000 TL
Seyahat ve Fuar 50.000 TL 35.000 TL 15.000 TL
Belgelendirme 30.000 TL 21.000 TL 9.000 TL
TOPLAM 280.000 197.000 TL 73.000 TL

 

  1. Eğer Hızır Bey, yazılım için açık kod kullanılan bir yazılım alırsa, bu durumda yazılım destek oranı %15 artırılacak ve alacağı destek oranı aşağıdaki gibi olacaktır.
Gider Kalemi Toplam Tutar HİBE (%70) Geri Ödemeli Destek (%30)
1 Adet Dış ticaret Personeli 30.000 TL 30.000 TL
ERP Kaynak Planlama 90.000 TL (%85) 76.500 TL 13,500 TL (%15)
Tanıtım 80.000 TL 48.000 TL 22.000 TL
Seyahat ve Fuar 50.000 TL 35.000 TL 15.000 TL
Belgelendirme 30.000 TL 21.000 TL 9.000 TL
TOPLAM 280.000 210.500 TL 59,500 TL

                                                                  

  1. Eğer Hızır Bey, yapacağı yatırımda yerli malı kullanımını beyan ederse tüm destek oranları %85’e çıkarılacaktır.
Gider Kalemi Toplam Tutar HİBE (%85) Geri Ödemeli Destek (%15)
1 Adet Dış ticaret Personeli 30.000 TL 30.000 TL
ERP Kaynak Planlama 90.000 TL 76.500 TL 13,500 TL (%15)
Tanıtım 80.000 TL 68.000 TL 12.000 TL
Seyahat ve Fuar 50.000 TL 42,500 TL 7.500 TL
Belgelendirme 30.000 TL 25.500 TL 4.500 TL
TOPLAM 280.000 242.500 TL 37,500 TL

 

Görüldüğü gibi, geçmiş dönemde verilen desteklerden çok daha faydalı ve avantajlı olan yeni desteğin KOBİ STRATEJİ tarafından hazırlanan ve anlaşılması kolay tablolarla sunulması ile Hızır Bey’in korkularını aşmasına katkı sağlayarak destekten faydalanması sağlanmıştır. “Yerelden ulusala, ulusaldan dünyaya” giden ve büyümeyi hedefleyen tüm KOBİ’lerin bu desteği almak için çaba sarf etmesi, hem kurumsal açıdan hem de ülke ekonomisine katkı sağlanması açısından çok önemli bir fırsat olduğu değerlendirilmektedir.